O Projekcie

Firma KLS Partners wraz z ZSZ nr 4 oraz Urząd Miasta Ostrołęka rozpoczynają z dniem 1 lutego 2010 nowy projekt pt. „Wdrożenie programu rozwojowego w ZS nr 4 w Ostrołęce w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych – matematyki i języka angielskiego”.

Projekt finansowany jest przez miasto Ostrołęka, Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa.

Z danych dotyczących wyników egzaminu maturalnego z jęz. angielskiego oraz z matematyki wynika, że średnia ocen Technikum zarówno z języka angielskiego jak i matematyki były niższe od średniej woj. mazowieckiego. Odpowiedzią na te dane jest inicjatywa stworzenia kursu poszerzającego wiedzę w dziedzinie matematyki i języka angielskiego.

Projekt rozpoczyna się 1 lutego 2011 i kończy 30 czerwca 2012. W projekcie przewiduje się prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w wymiarze 10 spotkań w semestrze. Każde cotygodniowe spotkanie będzie obejmowało 3 godziny lekcyjne.

Zostaną utworzone 3 grupy:

  • matematyczna
  • językowa
  • językowo – matematyczna

Projekt uwzględnia standardy wymagań rynku pracy, które w każdym zawodzie zawierają umiejętność przetwarzania danych liczbowych oraz w obszarze kompetencji językowych, umiejętność porozumiewania się przynajmniej w jednym języku obcym.

Projekt pomoże uczestnikom zwiększyć ich szanse na rynku pracy.