Jak?

Każdy z trzech roczników (klas 1-3) ma przed sobą 3 semestry zajęć zróżnicowanych pod względem poziom. W ramach jednego rocznika zajęcia odbędzie 20 uczestników w tym 10 odbywać będzie wyłącznie zajęcia matematyczne i 10 będzie jednocześnie słuchaczami zajęć z angielskiego. W każdym z 3 semestrów przewidziano 30 godzin nauki (10 tygodni po 3 godziny). Zajęcia odbędą się w Technikum w 10-cioosobowyh grupach.

Na pierwszych i ostatnich zajęciach każdego semestru zostanie przeprowadzony test kompetencji matematycznych. W miarę przebiegu zajęć uczestnicy otrzymywać będą pomoce dydaktyczne. Każdy uczestnik otrzyma podręcznik z aktualnymi standardami wymagań. Po zakończeniu kursu każdy uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa w kursie.