Dla kogo?

Projekt „Wdrożenie programu rozwojowego w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych – matematyki i jęz. angielskiego przeznaczony jest dla uczniów i uczennic Technikum w ZS nr 4 w Ostrołęce, klasy I – III, który zamieszkują obszar woj. mazowieckiego i wykazują braki w przygotowaniu do egzaminu maturalnego z matematyki i jęz. angielskiego.

W projekcie przewiduje się udział 110 osób podzielonych na grupy:

  • matematyczną
  • językową
  • językowo – matematyczną

Komisja rekrutacyjna wybierze spośród uczniów ZSZ nr 4 w Ostrołęce 90 uczniów/-ic z każdego rocznika (klas od 1 do 3) po 30 osób.