Cele

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy uczniów ZSZ nr 4 w Ostrołęce w zakresie matematyki i języka angielskiego. Kurs z pewnością przyczyni się w znacznym stopniu do przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego.

Projekt ma na celu wdrożenie programu rozwojowego w zakresie kształcenia matematyki i języka angielskiego. Nasz projekt wzbogaci program nauczania o dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój umiejętności porozumiewania się w języku angielskim oraz kompetencji matematycznych.

A także: Poprawi infrastrukturę dydaktyczną oraz zwiększy dostęp do nowoczesnych – multimedialnych metod nauczania języka angielskiego co przyczyni się do zwiększenia ich szans na kontynuowanie nauki na studiach wyższych.

Naszym celem jest stworzenie szans na bezstresowe zdanie matury, rozwinięcie umiejętności w zakresie matematyki i języka angielskiego na zajęciach prowadzonych ciekawie, bezstresowo i w miłej atmosferze.